Wat doen we: Strategisch advies

Let's make business brighter

Klanten én klanten van klanten blij maken, dat is de drijfveer van Infocaster. Dat je aan je klanten levert wat echt nodig is. Waarbij dingen als vanzelf gaan lopen, zonder dat er intern eindeloos over gedim-damd moet worden. Waar de een bij advies denkt aan spreadsheets, rekenmodellen en dat mapje in de la en de ander al een gezamenlijke sessie ‘samen luchthappen op de hei’ voelt aankomen, zit advies van Infocaster anders in elkaar.
We denken niet in hard of juist in zacht, maar kennis ervan hebben we – en zullen we gebruiken ook. Door te snappen hoe mensen in elkaar zitten en te snappen hoe bedrijven in elkaar zitten. En daar de gulden middenweg in vinden. Zodat medewerkers met het advies direct aan de slag kunnen. Zonder dat we dat ‘de menselijke maat’ noemen.

 

Strategie

Je bedrijf bestaat niet voor niets en het is de bedoeling dat het blijft voortbestaan ook. Maar soms moet je jezelf opnieuw uitvinden. Omdat de lol weg is, de kosten te hoog of de groei te groot of juist te klein. Dan is strategie nodig. Een specifieke set van maatregelen om een complex probleem op te lossen. Niet ingraven in de jaarlijkse spreadsheetoorlog van september, maar met een frisse blik. Waar je zelf mee aan de slag kunt. Want een strategie is maar zo goed als de mate waarin ze uitvoerbaar is. Bij strategie-advies slaan we, waar nodig en mogelijk, een brug naar online strategie

Concepten & Innovatie

Ook op zoek naar die radicale game-changer? Wake up! Soms begint innovatie bij meer er uithalen van wat er al is. Of het nu om een nieuw product, een innovatie op een proces of een marktbenadering gaat, Infocaster geeft je advies. Om een ander beeld van je eigen realiteit te krijgen, een ander beeld van hoe je met de realiteit om moet gaan of een ander beeld hoe je de realiteit om kunt gooien.

 

Operational Excellence & Analytics

Om iets te doorbreken hoeft het niet ‘anders’, maar de vraag is: wat ga je beter doen. Samen vullen we in wat daar voor nodig is: software, een andere manier van werken, een nieuwe website.

Technologie inkopen, bijvoorbeeld in de vorm van een website, is één. Die technologie en bedrijfsprocessen zo laten draaien dat ze maximaal - meetbaar en haalbaar - resultaat opleveren blijkt een vaak een grotere uitdaging.

Meten en dingen uitproberen spelen daarbij een grote rol. Als het nodig is doen we dat op het niveau van een organisatieverandering, meestal ook heel praktisch met fijnslijpen op taal, echte regie op communicatie en content en waarde halen uit data, analyse en testen.

 

Processen

Als het niet vlot tussen mensen, lopen dingen vast. Zitten er elke vergadering olifanten in een hoek die iedereen ziet, maar niet benoemt. Is de strategie nog zo goed, maar worden doelen niet gehaald. Vaak is er met het uitdenken van de kleinst mogelijke interventie in een organisatie of team heel veel te bereiken. Geen grote programma's. Pragmatisch kijken, zien wat nodig is en de impuls geven en verder versterken.

We kunnen er nog veel meer over zeggen, maar de kern van hoe we werken is vragen en samenwerken, niet lappen tekst en omvangrijke rapporten produceren die toch maar in een la eindigen. 

Genoeg gelezen? Let's brighten up your business. 

Contact